เทปการบรรยายประจำภาค 1/2547จาก
C y b e r c l a s s r o o m
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


GM 103
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
(Introduction to Business)

e-Books

วันสอบ TU 26 OCT2004คาบB

การบรรยายครั้งที่ วันที่ VDO
1 22 มิ.ย. 2547  [เทปบรรยาย]
2 29 มิ.ย. 2547 -
3 6 ก.ค. 2547  [เทปบรรยาย]
4 13 ก.ค. 2547 -
5 20 ก.ค. 2547  [เทปบรรยาย]
6 27 ก.ค. 2547  [เทปบรรยาย]
7 3 ส.ค. 2547 -
8 10 ส.ค. 2547 -
9 17 ส.ค. 2547 -
10 24 ส.ค. 2547 -
11 31 ส.ค. 2547 -
12 7 ก.ย. 2547 -
13 14 ก.ย. 2547 -
14 21 ก.ย. 2547 -
15 28 ก.ย. 2547 -
16 - -
/div>