เทปการบรรยายประจำภาค 1/2546 จาก
C y b e r c l a s s r o o m
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

TH 101
ลักษณะการใช้ภาษาไทย
(Structure of Thai and Its Usage)

e-Books

วันสอบ S 18 OCT.2003 คาบ A,B

การบรรยายครั้งที่ วันที่ VDO
1 27 มิ.ย. 2546  [เทปบรรยาย]
2 4 ก.ค. 2546  [เทปบรรยาย]
3 11 ก.ค. 2546  [เทปบรรยาย]
4 18 ก.ค. 2546 -
5 25 ก.ค. 2546  [เทป1, เทป2]
6 1 ส.ค. 2546  [เทปบรรยาย]
7 8 ส.ค. 2546  [เทปบรรยาย]
8 15 ส.ค. 2546  [เทปบรรยาย]
9 22 ส.ค. 2546 สอบซ่อม S,2/45
10 29 ส.ค. 2546 สอบซ่อม S,2/45
11 5 ก.ย. 2546  [เทปบรรยาย]
12 12 ก.ย. 2546  [เทปบรรยาย]
13 19 ก.ย. 2546 -
14 26 ก.ย. 2546  [เทปบรรยาย]
15 - -
16 - -