รายวิชา RS101 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 (Fundamental Russian 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน
  สารบัญ
  Ypok 1 : อักษรภาษารัสเซียและการออกเสียง
  Ypok 2 : การทักทายและการแนะนำ
  Ypok 3 : การถามและการบอกสถานที่
  Ypok 4 : การใช้เวลาว่าง
  Ypok 5 : การแนะนำตัว
  Ypok 6 :การเดินทาง
  Ypok 7 : การถามและการบอกเวลา
  Ypok 8 : การซื้อของ
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ดัชนีคำศัพท์
  บรรณานุกรม