• วิธีการ Download

      ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถอ่าน e-books แต่ละวิชาได้นั้น ขั้นตอนแรก เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ซึ่งเป็นโปรแกรมโปรแกรมช่วยอ่าน e-books อยู่ภายในเครื่องของท่านก่อน มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถมองเห็นหนังสือวิชาที่เป็นไฟล์.pdf ได้

        ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่มีโปรแกรมนี้ ท่านสามารถdownload โปรแกรม Acrobat Reader ได้จากเวป e-books >> Download Program Acrobat Reader

ขั้นตอนการ Download และติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader (โปรแกรมช่วยอ่าน e-books)

    ขั้นตอนที่ 1 - Download โปรแกรม
        ให้ท่าน click เลือกที่รูป เพื่อดาว์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader    ขั้นตอนที่ 2
- Save file ที่ได้ลงเครื่อง
        เมื่อท่าน click เลือกเพื่อสั่ง download แล้ว ก็จะปรากฎ windows ใหม่ขึ้นมา ให้ท่านกด OK เพื่อ save file ที่จะ download ลงในเครื่อง โดยสามารถสร้าง Folder เก็บ file ไว้ที่ไหนก็ได้  
ซึ่งไฟล์ที่ save ได้จะเป็นไฟล์ Acrobat.zip ให้ท่าน Extract ไฟล์

    ขั้นตอนที่ 3 - ทำการติดตั้ง Programs
        เมื่อท่าน Extract ไฟล์แล้วจะได้ไฟล์ ar405eng.exe ให้ทำการติดตั้ง โดย Double Click ไฟล์ที่เราได้มา ซึ่งท่านจะเห็นเป็นไอคอนและไฟล์ชื่อนี้ [ar405eng] เมื่อ double click ที่ไอคอนนี้แล้ว เครื่องจะทำการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นให้ Click Next เพื่อตอบคำถามไปทีละขั้นตอนจนกว่าจะติดตั้งสมบูรณ์

    ขั้นตอนที่ 4
- ลองเปิดหนังสืออ่าน
        เมื่อติดตั้ง Program สมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถเปิดอ่านหนังสือที่ท่านต้องการอ่านได้เลย

:: [ top ] ::